fredag 26 mars 2021

 

Vädjan om minskad vistelsetid i förskola och fritidshem under vecka 13 och 14.

Det senaste året har varit krävande på många sätt för oss alla. Den extra hantering som uppstått för att följa nationella restriktioner har medfört en stor ansträngning för många yrkesgrupper, inte minst för vår egen personal inom förskola och fritidshem.

Tyvärr har vi ännu inte kommit till slutet av pandemin och vi har, liksom resten av landet, en allmän smittspridning i kommunen. De sjukdomsfall som förekommer inom personalgruppen har stor påverkan på den dagliga verksamheten.

För att vi ska kunna hålla verksamheten öppen vill vi därför vädja till alla er vårdnadshavare att, i den mån det är möjligt, minska barnens vistelsetid i förskola och fritidshem under vecka 13 och 14. Meddela eventuella ändringar av schemat till er avdelning.

Med vänlig hälsning

Lotta Gemfors, bildningschef
Jessica Bergstrand, rektor fritidshem
Christina Almén, rektor förskola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.